Misli Lav Tolstoja: Ne brini se za količinu nego za kakvoću prijatelja!

Lav Nikolajevič Tolstoj ruski je grof, književnik i mislilac, jedan od najvećih svjetskih romanopisaca koji je također pisao i pripovijetke, drame i eseje.  Imao je veliki utjecaj na mnoge važne osobe 20. stoljeća.

1. Kakva će biti sudbina čovjekova zavisi od toga kako on u mislima vidi svoj život.

2. Dobrota odolijeva svemu, a sama je neodoljiva.

3. Jedan od glavnih uzroka ljudskih nevolja je lažno shvaćanje da jedni ljudi mogu nasiljem da popravljaju život drugih ljudi.

4. Ako misliš da je društveno uređenje loše, pa hoćeš da ga popravljaš, znaj da za to ima samo jedan način: da svi ljudi postanu bolji; u tvojoj vlasti je samo jedno: da sam postaneš bolji.

5. Sve sretne obitelji nalik su jedna na drugu, svaka nesretna obitelj nesretna je na svoj način.

6. Ne brini se za količinu nego za kakvoću svojih prijatelja: neprijatno je kad se čovjek ne dopada dobrim ljudima, ali ne dopadati se zlim ljudima uvijek je dobro.

7. Najvažnije je za tebe kako sam o sebi misliš, jer ćeš od toga biti sretan ili nesretan, a nikad od toga kako će drugi misliti o tebi.

8. Rijetko ćeš se pokajati zbog onog što si prešutio, i veoma često ćeš se pokajati zbog onoga što si rekao, i još češće bi se kajao kad bi znao sve posljedice svojih riječi.

9. Bitku dobiva onaj tko je čvrsto odlučio dobiti je.

10. Ne vjerujte riječima, ni svojim ni tuđim; vjerujte samo djelima i svojim i tuđim.

Lav Tolstoj

Prijatelj vašeg uspjeha