Kada pohlepa uđe na jedna vrata, sreća iziđe na druga – misli o pohlepi

Ako je prosjak i sit, ali kesa nije.

Češka poslovica

Kada pohlepa uđe na jedna vrata, sreća iziđe na druga.

Tajska poslovica

Po novom putu prvi ide lakom čovjek.

Korejska poslovica

Pohlepa je kao rijeka: što dalje, to šira.

Ruska poslovica

Pohlepnom uvijek nešto nedostaje.

Narodna poslovica

Ambicija je zapravo pohlepa za moći.

Charles Colton

Pohlepan čovjek uvijek ima dvostruku muku: kako da zgrne novac i kako da ga potroši.

Lao Ce

Tri stvari uništavaju narode: oholost, pohlepa i zavist. Isto važi i za pojedince.

nepoznat autor

Pohlepnom bogatašu ostalo je samo jedno uznemirenje – nesanica.

nepoznat autor

Izbaci pohlepu iz svog srca i odvezao si svoje noge.

nepoznat autor

Arapska poslovica

Pohlepa je jača od tigra.

Azijska mudrost

Pohlepnom čovjeku i u grobu je tijesno.

Tadžička poslovica

Prijatelj vašeg uspjeha