Što učiniti da vas dijete posluša iz prve?

1. Dajte djetetu dobar primjer i sami budite dobri slušači.

2. Obraćajte se djeci s poštovanjem.

3. Prvo djeci privucite pažnju, a tek potom pričajte.

4. Stišajte glas, umjesto da ga povisujete!

5. Recite djetetu da vas gleda u oči.

6. Dajte jasne i kratke upute.

7. Zamolite dijete da vam ponovi što se rekli.

8. Kada dijete učini ono što ste tražili, nagradite ga zagrljajem i riječima ohrabrenja.

Dr. Michele Borba

 

Prijatelj vašeg uspjeha