Sve što dajemo drugima dajemo sami sebi

Jedan zemljoradnik, čije je žito uvijek dobivalo prvu nagradu na lokalnom sajmu, imao je običaj da najbolje sjeme dijeli svim seljacima u okolini. Kada su ga pitali zašto to čini, odgovorio je:

“To je samo pitanje interesa. Vjetar nosi pelud s jedne njive na drugu.

Kad bi moji susjedi uzgajali žito lošije kvalitete, unakrsno oprašivanje umanjilo bi kvalitetu mojih prinosa.  Eto zašto mi je stalo da uvijek sade najbolje sjeme”.

Nemoguće je pomoći drugome, a da istovremeno ne pomognemo sebi, kao što je nemoguće nanijeti zlo drugome, a da istovremeno ne nanesemo zlo sebi.

Prijatelj vašeg uspjeha