TA NEVJEROJATNA TAJNA – ZVANA ŽIVOT

Što je život? Pitanje je od jučer, danas, sutra.

Ljudi kažu:

I za tisuću godina čovjek će isto ovako uzdisati: „Ah, teško je živjeti” –  i u isti mah isto kao i sada, bojat će se i neće htjeti da umre.

Život se sastoji od malih stvari. Vrlo rijetko pojavljuju se prilike u kojima odjednom možemo učiniti puno. Istinska veličina sastoji se u tome da budemo veliki u malim stvarima.

Život nas je naučio da ljubav ne znači međusobno se gledati, već zajedno gledati u istom smjeru.

Doživjeti istinsku radost života znači pridonijeti onom cilju koji i sami smatramo veličanstvenim, biti snaga prirode umjesto grozničave, sebične, sitne duše.

Život koji nam je dala priroda kratak je, ali sjećanje na valjano upotrebljen život vječno je.

Samo nas nedaće života uče da cijenimo dobar život.

Život svakog čovjeka bajka je koju je napisala Božja ruka.

Život nam vraća samo ono što mi drugima dajemo.

Toliko je bilo u životu stvari kojih smo se bojali. A nije trebalo. Trebalo je živjeti.

Privilegija života ja da budeš svoj.

Život je Božji dar vama. Način na koji ga živite, vaš je dar Bogu.

Ne idi uokolo govoreći kako ti svijet duguje život. Svijet ti ne duguje ništa. On je nastao prvi!

Ljepota proživljena života je prava mjera, a ne dužina njegova trajanja.

Život je …

Prijatelj vašeg uspjeha