5 navika produktivnih ljudi
Preuzmite život u svoje ruke slijedeći 10 jednostavnih načela
Poboljšajte svoj odnos s drugima u 10 koraka
10 koraka do boljih odnosa sa drugima
Želite bolje odnose s drugim ljudima – ovo su putovi prema njima
Ovo su putevi koji vode prema uspjehu