Tko je rekao da će život biti lak?

Tko je rekao da će život biti lak,

potrebno je svakoga dana iznova potvrđivati svoj cilj.

Tko je rekao da će život biti lak,

kada padneš svaki put se trebaš podignuti ispočetka.

Tko je rekao da će život biti lak,

ljubav moraš svakoga dana na nove načine zaslužiti.

Tko je rekao da će život biti lak,

promašaji samo znače da je život jedna neravna staza.

Tko je rekao da će život biti lak,

svako jutro se treba ispočetka izdignuti iz osrednjosti.

Tko je rekao da će život biti lak,

snovi traže mnogo više znoja nego što si mislio.

Tko je rekao da će život biti lak,

jedina moć koju imaš je ona moć u tvojim rukama.

Tko je rekao da će život biti lak,

borba protiv negativnih misli traje do zadnjeg izdaha.

Tko je rekao da će život biti lak,

i prijatelj te napusti, a kamoli tek neprijatelj.

Tko je rekao da će život biti lak,

i to je dovoljan razlog da usprkos svemu budeš jak.

Mario Žuvela

Prijatelj vašeg uspjeha