Treba se jednom zahvaliti za sve stvari koje nemamo!

Treba se jednom zahvaliti za sve stvari koje nemamo.

Jer upravo stvari koje nemamo pomogle su nam da učinimo ovo što smo učinili i oblikovati nas u ovakve osobe. Na tim stvarima smo izrasli, naučili razmišljati, upravljati svojim osjećajima i živjeti svoj život. Upravo te stvari pokazale su nam da život ne dolazi samo putem želje već se za neke stvari treba dosta potruditi, a nekada ni to nije garancija da ćeš imati sve što poželiš.

Treba se jednom zahvaliti za sve stvari koje nemamo. Upravo zbog tih stvari koje namamo postali smo zrele osobe, počeli smo o životu razmišljati puno ozbiljnije i dugoročnije. One su nas naučile kako biti odgovornoiji i samostalniji. Stvari koje nemamo naučile su nas kako donositi dobre odluke u životu jer razmišljajući o njima kao nekom gubitku ništa nismo željeli prepustiti slučaju već smo za sve imali plan i činili sve da taj naš plan urodi plodom.

Treba se jednom zahvaliti za sve stvari koje nemamo. One su nas naučile da budemo zahvalni za stvari koje imamo. Nikada ne bismo počeli razmišljati i više cijeniti o onome što imamo i što je u našoj mogućnosti da se nismo suočili sa činjenicom da postoji nešto što želimo a nikada nećemo imati. Nikada ne bismo razumijeli svoje granice da nas stvari koje namamo nisu naučile dokle sežu naše mogućnosti i naš život.

Treba se jednom zahvaliti za sve stvari koje nemamo. Više su nas učinile ljudima. Učinile su nas da se svako jutro budimo s osjećajem zahvalnosti prema svim stvarima i ljudima u našem životu znajući da je jako takna crta od mogućnosti da sve to izgubimo. S njima smo naučili da sreća nije imanje svega što poželimo već uživanje u svemu onome što imamo. To nas je učinilo ljudima koji više vjeruju u sebe i hrabro idu naprijed kroz svoj život.

Mario Žuvela

Prijatelj vašeg uspjeha