Tri zlatna pravila komunikacije

1. Drugome morate dopustiti da svoje osjećaje izrazi bez prekidanja, ispravljanja, primjedbi ili neslaganja. Pri tom je važno da ga pažljivo slušate.

2. Izjave ne započinjati s „TI“ iskazima, nego govoriti o vlastitim osjećajima. Ne reći: “Ti si me povrijedio/la!” nego: “Osjećam se povrijeđen/a!” Ne reći: “Ti ne mariš za mene!” nego: “Osjećam se zanemareno!”

3. Izbjegavati upotrebu riječi koje guše svaku komunikaciju: “uvijek” i “nikad”.

Prijatelj vašeg uspjeha