Ubuntu

Antropolog je predložio djeci iz jednog afričkog plemena jednu igru.

Naime, stavio je košaru punu voća kod jednog drveta i rekao je djeci da tko god stigne prvi do košare, imat će svo voće. Kada im je rekao da trče, djeca su se uhvatila za ruke i otišli do košare. Zajedno su uživali u voću.

Kada ih je antropolog pitao, zašto ste to uradili, kad je jedna osoba mogla da ima svo voće, djeca su odgovorila: UBUNTU! Kako može jedan od nas da bude sretan, ako su svi ostali tužni?

Prijatelj vašeg uspjeha