Ubuntu

Antropolog je predložio djeci iz jednog afričkog plemena jednu igru.

Naime, stavio je košaru punu voća kod jednog drveta i rekao je djeci da tko god stigne prvi do košare, imat će svo voće. Kada im je rekao da trče, djeca su se uhvatila za ruke i otišli do košare. Zajedno su uživali u voću.

Kada ih je antropolog pitao, zašto ste to uradili, kad je jedna osoba mogla da ima svo voće, djeca su odgovorila: UBUNTU! Kako može jedan od nas da bude sretan, ako su svi ostali tužni?

Prijatelj vašeg uspjeha

Related posts

Ruža
PRIČE

Ruža

24. travnja 2012.

Posebna prilika
PRIČE

Posebna prilika

2. studenoga 2014.