Učili su vas da slušate druge, no jesu li vas naučili i da slušate sebe?

Učili su vas da slušate druge, no jesu li vas naučili i da slušate sebe?

Jesu li vas naučili da ćete strah uvijek osjećati ali da ćete ukoliko želite nešto novo napraviti svakako morati prijeći preko toga straha. Nema puta sa strane, nema puta iznad, samo kroz strah je put prema naprijed. Jesu li vas naučili da se temelji za trajan uspjeh grade u svojoj savjesti, a ne u prodavanju obraza i karaktera za cijenu koju vam netko ponudi?

Učili su vas da slušate druge, no jesu li vas naučili i da slušate sebe? Jesu li vas naučili da volite to što radite i da ukoliko prepreke budete pretvarali u mogućnosti da ćete privući istinsku sreću? Jesu li vas naučili da je jedini sigurni život napustiti sigurnu luku i kreniti u neizvjesno, krenuti u mogućnost da ćete naći nešto bolje od onoga što sada imate? Jesu li vas naučili da se ne držite svoje prošlosti i da je emocionalna cijena koju ćete mora platit da biste s njome prekinuli doista velika?

Učili su vas da slušate druge, no jesu li vas naučili i da slušate sebe? Jesu li vas naučili da pustite stvari koje ne možete promijeniti i da se u životu prije i kasnije sve izravna? Jesu li vas naučili da ne postoje prečice do boljega života i da se dobri odnosi ne kupuju? Jesu li vas naučili da prepoznate kada niste u pravu i smognete snage reći “oprosti” jer je ego najveći krivac što naš život često nije onakav kakvim ga priželjkujemo?

Učili su vas da slušate druge, no jesu li vas naučili i da slušate sebe? Jesu li vas naučili da odgovor na niti jedno važno pitanje u životu ne mogu vam dati drugi već ga morate potražiti u sebi? Jesu li vas naučili da niti jedna odluka koja se tiče vaše budućnosti ne može biti donešena na temelju onoga što drugi misle, govore i čine, već na temelju onoga što vi osjećate? Ako su vas tako naučili, predali su vam najdragocijenije blago života.

Mario Žuvela

Prijatelj vašeg uspjeha