Uspjeh je vrijeme koje utrošimo na svoj san

Uspjeh je navika

Većina naših dnevnih aktivnosti plod je naših navika. Ukoliko dominiraju one pozitivne onda je to najbolji znak da uspjeh postaje vaša svakodnevna navika. Uspjeh je u konačnici put a ne cilj. Izgrađujte pozitivne navike!

Uspjeh je zahvala

Ako se svakoga dana budite zahvalni za svoj život, zahvalni za ono što jeste i ono što imate, to je najbolji put kojim ćete svoju zahvalnost učiniti dijelom svoga puta prema uspjehu. Budite zahvalni!

Uspjeh je vrijeme koje utrošimo na svoj san

Ako znamo što želimo, što onda čekati da to i napravimo? Ako se ne potrudimo da ostarujemo svoje snove, netko drugi će nas upregnuti da ostvarujemo njegov san. Pronađite vrijeme za ostvarivanje snova.

Uspjeh je ignoriranje zapreka

Većina zapreka na koje nailazimo nalazi se samo u našoj glavi i tu je jedini prostor da obračunamo sa njima. Ukoliko na svaku zapreku odlučimo odustati onda nikada nećemo okusiti okus pobjede. Ignorirajte zapreke!

Uspjeh je strast

Morate izunutra izgarati za ono što vam je stalo. Morate otpočetka pokretnuti sve svoje snage. Ukoliko vas vaša strast ujutro ne tjera iz kreveta teško da ćete ostvariti bilo koji postavljeni cilj. Pokrenite se!

Uspjeh je učenje na grešakama

Ne možete napraviti grešku, a da iz nje nešto ne naučite. Kada svaka vaša pogreška postane vaša životna škola shvatit ćete da je put uspjeha popločan greškama koje će se pretvoriti u pobjede. Učite na njima!

Mario Žuvela

Prijatelj vašeg uspjeha