Uspješan i neuspješan čovjek

Prema Coveyu, neuspješan čovjek je ovisan, reaktivan, bez cilja, osobno neorganiziran, jednostrani dobitnik, egocentričan, nesuradnik, neodržavan.

Pasivno reagira na okolinu, bez cilja i smisla života, ne razlikuje važno od nevažnog. On je izoliran, zainteresiran samo za vlastitu pobjedu i dobitak, ne trudi se da razumije druge već samo traži da drugi razumiju njega, ne razvija suradnju s drugima i sve radi sam. Ne održava sebe, svoju neovisnost i suradnju s drugima.

Uspješan čovjek je neovisan i međuzavisan, proaktivan, s ciljem, osobno organiziran, jedan od obostranih dobitnika, alterocentričan, suradnik, održavan. Aktivno reagira na okolinu, ima jasan smisao i cilj života, razlikuje važno od nevažnog. Zainteresiran je za obostranu pobjedu i dobitak, pokušava razumjeti druge da bi drugi i njega razumjeli, razvija suradnju s drugima. Održava i razvija sebe, svoju neovisnost i suradnju s drugima

Reaktivan čovjek je neodgovoran za svoje ponašanje, ovisan o vanjskim okolnostima, vođen osjećajima, nagonima i vanjskim uvjetima. Kod njega se događaju promjene izvana prema unutra. Reaktivno se prepušta sreći ili nesreći.

Proaktivan čovjek je odgovoran za svoje ponašanje. Sam odlučuje o svom reagiranju na vanjske okolnosti. Nagone i osjećaje podređuje svojim ciljevima i internaliziranim vrijednostima. Promjene kod njega idu iznutra prema van. Kontrolira način svog reagiranja. Proaktivno izabire sreću ili nesreću.

Čovjek bez cilja nema životne filozofije, ima nejasne predodžbe ciljeva, s praznim i neodređenim ciljevima. Ne razmišlja o posljedicama. Nesiguran je, dezorijentiran, ne baš mudar, bez snage, neuspješan; neprincipijelan, bez smisla i značenja života. Nema viziju i perspektive života. Ima samo kratkotrajne ciljeve.

Čovjek s ciljem ima svoju životnu filozofiju. Ima jasne predodžbe ciljeva. Razmišlja o posljedicama. Siguran je, orijentiran, mudar, pun snage, uspješan, principijelan. Ima smisao i značenje života, viziju i perspektive, kratkotrajne, ali i dugotrajne ciljeve.

Osobno neorganiziran čovjek stalno je pod pritiskom nužnog i važnog, gubi vrijeme s nenužnim i nevažnim. Stalno u trci s vremenom, pod stresom krize, prekidan, žrtva okolnosti. Reagira na momentalne probleme.

Osobno organiziran čovjek bavi se važnim, ali ne i momentalno nužnim. Razlikuje važno od nevažnog. Uvijek ima dovoljno vremena. Prevenira krizu. Ne dozvoljava prekidanje, kontrolira okolnosti, pronalazi i rješava probleme navrijeme; bavi se bitnim problemima.

Jesam li ja uspješan ili neuspješan, reaktivan ili proaktivan, s ciljem ili bez cilja, osobno organiziran ili neorganiziran? Odlična tema za razmišljanje o sebi!

Pavao Brajša

Prijatelj vašeg uspjeha