Usredotočite se na pozitivno

Ako ste zaokupljeni stvarima koje se ne odvijaju na zadovoljavajući način, ne ostaje vam ni vremena ni snage za podupiranje željenog ponašanja. Napravite popis poželjnog ponašanja i pomognite djetetu da ga ostvari.

Umjesto da se usredotočite na nelijepo ponašanje djeteta podupirite poželjno ponašanje.

Pri tom je važno da počnete s ostvarivim, svakodnevnim ciljevima počevši od toga da dijete dođe na vrijeme na doručak i da se samo odjene. Svoju energiju usmjerite na stvaranje potrebnih preduvjeta za takvo ponašanje. Podsjetite ga na ono što treba učiniti, dogovarajte se s njim, budite kraj djeteta, pomognite mu i ohrabrite ga.

Kao roditelj najbolje poznajete svoje dijete i znate koje bi okolnosti mogle biti problematične. Predvidite takve situacije i unaprijed oblikujte okolnosti s jasnim uputama.

Imate li problema s ponašanjem djeteta prilikom posjeta recite djetetu što za vrijeme posjeta može i smije činiti i obećajte mu nagradu ako sve prođe u redu. Upozorite ga da ne upada drugima u riječ te da će, ako se bude stalno miješalo u razgovor odraslih, morati ići u svoju sobu.

Planirajte odlazak u kupovinu. Razgovarajte s djetetom kako se treba ponašati, na primjer mirno sjediti u kolicima, hodati pokraj vas, ne juriti između polica, ne uzimati ništa s polica. Bude li sve prošlo u redu za nagradu si može izabrati neku sitnicu. Vodite računa o tome da djeca nemaju puno strpljenja i da ga jako brzo izgube.

Izvor: www.cuvarkuca.hr

Prijatelj vašeg uspjeha