USTRAJNOST ČINI MAJSTORA

Postajemo bolji u onome što radimo. Ono što koristimo jača, a ono što ne koristimo zakržlja. Možemo se usavršiti u bilo čemu ako tome posvetimo dovoljno vremena. Ako u nečemu ne uspijevamo to je zato što tome problemu ne posvećujemo dovoljno pažnje. Sljedeća priča to nam najbolje pokazuje:

“Neki je bogati trgovac naručio kod jednog slikara zanimljivu sliku. Slika je trebala predstavljati samo jednog pijetla, ali što je moguće savršenije.
Poslije narudžbe trgovac je čekao više godina, a da nije slikara niti vidio niti čuo što o njemu.

Napokon mu dosadi čekanje i ode da vidi šta je sa slikom.
No od slike nije bilo još ništa. Slikar ponudi trgovcu da sjedne, a on se dade na posao.
Za četvrt sata slika je bila gotova. Umjetnina! Bez prigovora! Trgovac je bio oduševljen!
No kad je došao red da plati zabezeknuo se kad je čuo ogromnu svotu koju se slikar usudio tražiti za posao od četvrt sata.
Razljutio se i nije htio platiti.
No slikar pokaže na gomilu papira što je stajala u sobi, velika kao čovjek. Na svakom je komadu papira bila slika pijetla.
“Ove sam slike”, reče umjetnik, “tri godine crtao da bih se uvježbao i samo tom dugom vježbom stekao sam spretnost te mogu u tako kratkom vremenu, kao što ste vidjeli, naslikati tako lijepu i savršenu sliku. Moram dakle primiti plaću i za vrijeme moje duge pripreme.”
Trgovac je uvidio da slikar ima pravo i platio mu račun.”

 

Prijatelj vašeg uspjeha