Ustrajnost je moguće razviti

“Još malo ustrajnosti, još malo truda i ono što se čini kao osuđeno na propast, može se pretvoriti u veličansveni uspjeh.”  Elbert Hubbard

Ustrajnost je ključan faktor u postupku pretvaranja žudnje u njezin fizički oblik. Temelj ustrajnosti jest moć volje.Većina ljudi spremna je odbaciti oružje i ciljeve te odustati na prvi znak suprotstavljanja ili nevolje. Malo je onih koji, unatoč svim preprekama, nastavljaju sve dok ne ostvare svoj cilj. Riječ “ustrajnost” možda ne podrazumijeva junaštvo, no, za čovjekov karakter ta je značajka ono što ugljik predstavlja čeliku.

Nedostatak ustrajnosti jedan je od najvažnijih uzroka neuspjeha. Štoviše, iskustvo tisuća ljudi dokazalo je da je nedostatak ustrajnosti zajednički velikoj većini ljudi. No, tu je slabost moguće prevladati trudom. Lakoća s kojom ćete prevladati tu slabost ovisi isključivo o intenzitetu vaše žudnje.

Slabe žudnje dovode do slabih rezultata, jednako kao što slaba vatra da je malo topline. Ako vam nedostaje upornosti, tu slabost moguće je prevladati razbuktavanjem vatre vaših žudnji.  Zapamtite da vaš podsvjesni um neprestano radi i dok ste budni i dok spavate.

Kako se “oteti” mentalnoj inerciji

Prijeko je potrebno “oteti” se mentalnoj inerciji putem sličnim postupkom: isprva polaganim djelovanjem, zatim povećavanjem brzine sve dok ne steknete potpuni nadzor nad svojom voljom. Budite ustrajni bez obzira na to koliko sporo napredujete. Uspjeh dolazi s ustrajnošću. Odaberete li pomno svoju stručnu skupinu, u njoj će se nalaziti barem jedna osoba koja će vam pomoći pri razvijanju ustrajnosti.

Čini se da su oni koji su razvili naviku ustrajnosti osigurani protiv neuspjeha. Koliko god puta bili poraženi, oni na posljetku ipak stižu na vrh ljestvice. Katkad se čini da među nama djeluje tajni vodič čija je dužnost iskušavati ljude svim vrstama obeshrabrujućih iskustava. Oni koji nakon poraza ustanu i krenu dalje, stižu na cilj, a svijet kliče: “Bravo! Znali smo da ćeš uspjeti!” Tajni vodič ne dopušta uživati u velikom postignuću onome tko nije prošao taj ispit. Oni koji ga ne polože jednostavno ne dobivaju ocjenu. Oni koji ga polože, obilno su nagrađeni za svoju ustrajnost. Njihova nagrada je ostvarenje svakog cilja kojemu teže.

Prebrodite svoje neuspjehe

Za ovo pravilo postoje iznimke: malo je onih koji iz vlastitoga iskustva poznaju vrijednost ustrajnosti. To su oni ljudi koji su poraz shvatili isključivo kao privremeno stanje. To su ljudi koji su svoje žudnje tako ustrajno nastojali ostvariti da su poraz na posljetku pretvorili u pobjedu. Mi , koji stojimo u prikrajku života, opažamo mnogo ljudi koji pokleknu u porazu i nikada više na ustaju.

Opažamo malo onih koji kaznu poraza shvaćaju kao poticaj za veće napore. Ti ljudi, na sreću, nikada ne prihvate životna nazadovanja. No, ono što ne opažamo, i što većina nas niti ne pretpostavlja, jest prikrivena, ali nepobjediva moć koja pomaže onima koji se nastavljaju boriti unatoč obeshrabrenju. Ako uopće i govorimo o toj moći, nazivamo je ustrajnošću i ostajemo na tome. Svi znamo da čovjek koji ne posjeduje ustrajnost, ne ostvaruje vrijedne uspjehe ni na kojem području.

Ustrajnost je moguće razviti

Ustrajnost je stanje uma pa ju je stoga moguće razviti. Poput svih ostalih stanja uma, ustrajnost se temelji na točno određenim uzrocima, a među njima su:

 1. Određenost svrhe. Da bi razvio ustrajnost, čovjek najprije treba znati što želi. Jak motiv prisiljava osobu prevladati mnoge poteškoće.
 2. Žudnja. Prilično je lako razviti i održati ustrajnost ako čovjek nastoji ostvariti svoju goruću žudnju.
 3. Samopouzdanje. Vjera u vlastitu sposobnost ostvarenja plana potiče čovjeka na ustrajnost.
 4. Konkretni planovi. Organizirani planovi, iako možda slabi i potpuno nepraktični, potiču ustrajnost.
 5. Točne spoznaje. Spoznaja o razboritosti planova temeljena na iskustvu ili promatranju potiče ustrajnost; “nagađanje” umjesto “znanja” uništava ustrajnost.
 6. Suradnja. Suosjećanje, razumijevanje i skladni odnosi s drugima potiču ustrajnost.
 7. Moć volje. Navika usredotočenja na sastavljanje planova za ostvarenje jasno određenog cilja vodi ustrajnosti.
 8. Navika. Ustrajnost je izravna posljedica navike. Um prima svakodnevna iskustva kojima ga hranimo. Strah, najgori od sviju neprijatelja, moguće je pobijediti silom ponavljanja hrabrih poteza. To zna svatko tko je vidio vojnike na bojištima.

Prije no što napustimo temu ustrajnosti, procijenite i ustvrdite u kojoj vam mjeri nedostaje ta prijeko potrebna osobina, ako vam uopće nedostaje. Hrabro se ocijenite točku po točku i ustanovite koliko vam od navedenih osam faktora ustrajnosti nedostaje. Ta analiza mogla bi vas dovesti do otkrića zbog kojih ćete se mnogo bolje upoznati.

Procijenite svoju ustrajnost

Ovdje ćete pronaći istinske neprijatelje koji stoje između vas i željenog postignuća. Osim “simptoma” koji upozoravaju na slabu ustrajnost, pronaći ćete i duboko ukorijenjene uzroke te slabosti. Pažljivo proučite taj popis te se iskreno suočite sa samim sobom ako uistinu želite saznati tko ste i za što ste sposobni. Te slabosti moraju prevladati svi oni koji žele steći bogatstvo.

 1. Nepoznavanje vlastitih želja, odnosno neodređenost cilja.
 2. Oklijevanje, s razlogom ili bez njega. (Većinom potkrijepljeno popriličnim brojem opravdanja i izgovora.)
 3. Nezainteresiranost za stjecanje potrebnog znanja.
 4. Neodlučnost, navika “propuštanja prilika” umjesto izravnog suočavanja sa situacijom. (Također potkrijepljena brojnim opravdanjima.)
 5. Navika oslanjanja na izgovore umjesto sastavljanja konkretnih planova za rješavanje problema.
 6. Samozadovoljstvo. Za ovu bolest nema osobito djelotvornog lijeka, odnosno nade za one koji od nje boluju.
 7. Ravnodušnost, koja se većinom očituje u spremnosti na kompromise u svim situacijama, umjesto suočavanja i borbe.
 8. Navika optuživanja drugih za vlastite pogreške te prihvaćanja nepovoljnih okolnosti kao neizbježnih.
 9. Slabost žudnje zbog nedostatka motiva koji pokreću na djelovanje.
 10. Spremnost, pa čak i nestrpljivost da se odustane na prvi znak poraza.
 11. Nedostatak organiziranih planova u pismenom obliku te njihove analize.
 12. Navika propuštanja djelovanja prema ostvarenju zamisli odnosno, iskorištavanja mogućnosti.
 13. Želja umjesto volje.
 14. Navika mirenja sa siromaštvom umjesto težnje bogatstvu. Potpuni izostanak ambicije da se bude, čini i posjeduje.
 15. Potraga za svim vrstama prečica prema stjecanju bogatstva, nastojanje da se nešto ostvari bez ikakva truda što se većinom odražava u kockarskoj navici i nastojanju da se za manje dobije više.
 16. Strah od kritike, propuštanje osmišljavanja planova i djelovanja zbog toga što bi drugi mogli pomisliti, učiniti ili reći. Ovaj neprijatelj trebao bi se naći na vrhu popisa jer se nalazi u podsvijestima gotovo svih ljudi, gdje njegova prisutnost ostaje neopažena.

Izvor: www.izrekeiposlovice.com

Prijatelj vašeg uspjeha