UTIŠAJ SVOJE SVAKIDAŠNJE JADIKOVKE

Ima ljudi spremnih da se uvijek na nešto žale.

Kad god se sastanu s prijateljima , sa znancima, oni započinju svoje neizdržive jadikovke:

– o teškim vremenima
– o tuđim pogreškama
– o lošem vremenu
– o vlastitoj bolesti
– o svemu lošemu što još ima doći.

Sigurno je da svaki čovjek ima svojih briga i svojih jada, ali time ne treba napunjati svačije uši. Ne stvaraj od svojih bližnjih zid plača!

Tada ćeš u vrijeme stvarne nevolje najprije kod drugih naići na razumijevanje, na srce spremno podijeliti s tobom tvoje brige.

 

Prijatelj vašeg uspjeha