Vrijednost jednog kruha

Jedan engleski novinar poduzeo je jedno zanimljivo istraživanje:

Kupio je jedan kruh i stao na ugao najprometnijih ulica raznih gradova.
Prolaznicima je, međutim, postavljao samo jedno pitanje:

Da li ste voljni za jedan kruh raditi jedan puni sat?

Evo što je čuo u nekima od gradova.

U Hamburgu su ga ismijali.

U New Yorku ga je uhapsila policija.

U Abuji (Nigerija) nekoliko se ljudi javilo da će za taj kruh raditi tri sata.

U New Delhiju se skupilo oko njega nekoliko stotina ljudi koji su bili voljni za taj kruh raditi cijeli dan!

Izvor nepoznat

Prijatelj vašeg uspjeha