Za pozitivno mišljenje ne trebaju vam neki nadljudski napori

Svi znamo da je ključ uspjeha pozitivno razmišljanje. No nekad smo skloni misliti da je za to pozitivno mišljenje potreban neki nadljudski napor, pogotovo onda kada se nađemo u situacijma koje se čine bezizlazne.

Mnogi ljudi kažu da bi željeli da mogu pozitivno misliti u teškim situacijama, ali kao da je to nešto jače od njih. Jeli to doista tako? Što je zapravo ključ pozitivnog razmišljanja?

Prvo da bi vaše pozitivno razmišljanje dalo efekta morate biti usmjereni u pravom pravcu. Što to znači? Da ste se ne znajući primjerice zaputili u suprotnom pravcu od svoga cilja, hoće li vam pozitivno razmišljanje pomoći da dođete na svoj cilj? Dakako da neće. Koliko god pozitivno razmišljali morate činiti nešto drugačije, morate mijenjati svoj pravac, samo pozitivno razmišljanje vam neće pomoći. Što to znači? Ponekad su naši problemi posljedica naših krivih odluka i usmjerenja, te nas nikakvo pozitivno razmišljanje ne može spasiti, ukoliko ne promijenimo svoj životni smjer.

Drugo da bi vaše pozitivno razmišljanje dalo efekta morate raditi prave stvari. Ukoliko radite nešto nepotrebno, suvišno ili pogrešno, neće vam ništa pomoći da to nepotrebno i pogrešno radite više, brže i bolje. Koliko god se trudili sve to neće donjeti efekta ukoliko ne shvatite što doista trebate raditi. Naše pozitivno razmišljanje tu neće dati rezultate, a mi ćemo se i dalje pitati zašto pozitivno razmišljanje čak i uz akciju ne pomaže.

I na kraju, kod pozitivnog razmišljanja radi se samo o jednom običnom ljudskom paradoksu, paradoksu koji apostol Pavao naziva „nada protiv svake nade“. Pozitivno razmišljanje nije dakle kada u pozitivnoj situaciji gledamo ono pozitivno, već kada u negativnoj situaciji tako gledamo. Tu je bit svega. Ono dakle nije nikakva filozofija, niti neko posebno umijeće za izabrane. Ono je običan pogled na svijet kojega svi možemo izabrati.

Mario Žuvela

Prijatelj vašeg uspjeha