Za života, brate, za života

Želiš li usrećiti nekoga
kome želiš mnogo dobra
učini to danas
za života, brate, za života.

Želiš li darovati cvijet?
Daruj ga danas s ljubavlju
za života, brate, za života.

Želiš li reći «volim te»
svojim ukućanima,
prijatelju bliskom ili dalekom,
reci to za života, brate, za života.

Ne čekaj da ljudi umru
da im očituješ dobrotu
i da osjete tvoju ljubav:
za života, brate, za života to učini.

Bit ćeš veoma sretan
naučiš li dijeliti sreću
svima koje poznaješ
za života, brate, za života.

Umjesto da posjećuješ groblja,
umjesto da puniš grobove cvijećem,
ispuni srca ljubavlju
za života, brate, za života.

Anamaria Rabatte

Prijatelj vašeg uspjeha