Zanemarite brigu o stvarima koje se još nisu dogodile

Koliko vremena provodimo razmišljajući o našim crnim prognozama budućnosti? Zašto bismo trošili vrijeme na stvari koje se nikada nisu dogodile i oduzimali sebi unutarnji mir. Kada malo razmislimo možda se te stvari nikada neće ni dogoditi.

Mnogi od nas to čine svakodnevno. Možda je ta crna slutnja samo plod našeg uma i ništa više. Možda je to samo jedan period polaganog sazrijevanja i unutarnjeg rasta. Štogod bilo, neka briga o budućnosti završi što prije, a započne konkretan rad na njoj.

Raditi na svojoj budućnosti znači imati viziju onoga što želite postići. Nije to samo neka prekrasna imaginarna slika koja nema mnogo veze sa stvarnosšću, već jasna i precizna slika cilja na kojega želite doći, onoga što želite postati, i jasan pregled svih onih pojedinačnih koraka koje do toga morate napraviti. To mora postati vaša briga za budućnost, vaš konkretan rad na njoj. Ništa više, ništa manje.

No nekada ni uza svu dobru volju nije lako izbaciti crne prognoze iz glave, nije lako pretvarati se kao da ne postoje zapreke na životnom putu. Ali trebamo znati da gdje se nađe prepreka tu se nađe i snaga. Upravo ta prepreka postaje najbolji razlog da pokažemo tu unutarnju snagu koju nosimo u sebi a nismo je posve svijesni. Ona je zapravo ono što nas aktivira da damo sve od sebe, da razvijemo svoj puni potencijal i ne posustanemo.

Ali lakše se ukopati na mjestu i jadati se nad sobom i svojim životom, lakše je prizivati katastrofične događaje, nego razmisliti što bi se moglo napraviti da se spriječe i to učiniti. Lakše se prepustiti struji i reći: Valjda će me odvesti u nekom dobrom pravcu. Ali tako se ne ide naprijed. Zanemarite taj unutarnji negativni glas, ne dajte mu da postane dominantan i imat ćete više prostora za pozitivne stvari u životu.

Mario Žuvela

Prijatelj vašeg uspjeha