Zašto je Leonardo da Vinci uvijek odgovarao da ima osam ili deset godina?

Kada su Leonarda da Vincija pitali koliko ima godina on je odgovarao, osam ili deset. Kad bi se čudili suprotnosti između umjetnikova odgovora i njegove sijede duge brade, on bi objašnjavao:

„Ja brojim samo one godine koje su mi, pretpostavljam, još preostale za življenje, prošle mi pripadaju jednako kao i novac koji sam potrošio.“

Prijatelj vašeg uspjeha