Zašto je tako puno nesretnih odnosa?

Zašto je tako puno nesretnih odnosa? Mnogo je razloga za to, a najčešći su:

1. Ne razumijemo sebe, svoje strahove, probleme koje imamo u komunikaciji s drugima.

2. Ne znamo komunicirati, ne znamo kako govoriti o vlastitim osjećajima.

3. Ne umijemo slušati.

4. Ne želimo mijenjati sebe, a inzistiramo na tome da se drugi promijene.

5. Ne volimo sebe. Ako ne volimo sebe, obično ne volimo ni druge ljude, tražimo im mane ili ih idealiziramo, a oba načina narušavaju naše odnose s drugima.

6. Igramo “igre” umjesto da komuniciramo iskreno i otvoreno.

7. Zavaravamo sebe tako što izmišljamo razloge za vlastito loše ponašanje.

dr.sc. Ana Kandare Šoljaga, www.psiholog-rijeka.com

Prijatelj vašeg uspjeha