Želio bih imati tihi život, dalek od očiju i ušiju svijeta!

Želio bih imati tihi život, dalek od očiju i ušiju svijeta.

Život u kojem postaviš svoja pravila i živiš po njima, život u kojem ti nitko ne zaviruje u tvoj svijet i govori ti što i kako trebaš učiniti. Želio bih imati život s jednim ili dva prijatelja na koja uvijek možeš računati ali i biti onaj koji će u uvijek biti i njima na pomoći ako zatreba. Želio bih imati život bez puno preuveličavanja, bez puno pompe, jednostavan život na rubu nekog tihog mjesta.

Želio bih imati život u kojem se ne čeka novi dan da se nešto posebno dogodi već život u kojem je svaki dan poseban jer ga živiš u onoj puno mjeri, život u kojem ti snagu pruža priroda sa svim svojim lijepim oblicima.  Želio bih imati život da ne čujem sve što ljudi govore, da ne vidim kako se sve nadmeću, da ne slušam njihova dokazivanja, opravdavanja, izlike, promocije i sve što samo jača nečiji ego.

Želio bih imati tihi život, život kojim si sretan i zadovoljan ne zato što je u njemu sve savršeno već zato što si ti odlučio vidjeti savršenstvo u svemu kakvo god ono bilo. Želio bih imati život u kojem se cijeni vrijeme koje se poklanja drugome i u kome je muđusobni odnos mogućnost da se osjeti ono najbolje od života a ne nešto od čega se bježi i što se smatra kao prilika za manipulaciju i dominaciju nad drugim.

Želio bih imati život, dalek od nekih ispraznih događanja, daleko od glume ljudi koji se pretvaraju da su nešto što nisu. Želio bih imati život okružen malim brojem ljudi kojima mogu vjerovati i na koje se mogu nasloniti i s kojima mi je šutnja ugodna. Želio bih imati život u kojem snovi nisu predmet zanemarivanja već prioritet u životu. Da biste živjeli takav život, ne očekujte da se netko drugi za vas pobrine, takav život trebate sami sebi stvoriti.

Mario Žuvela

Prijatelj vašeg uspjeha