Želio bih svladati umijeće pretvaranja problema u izazove!

“Želio bih svladati umijeće pretvaranja problema u izazove.” Da, svi bismo to željeli.

Želio bih doista tako razmišljati, ali izgleda da to ne dolazi samo onda kada poželiš. Problem i dalje gledaš kao problem. Brigu i dalje nastavljaš u sebi mučiti. I onda te iznutra ruje i opterećuje te se pitaš kako to nekim ljduima ide lako. Varka je to! Ne ide nikome lako, ljudi su prošli različite škole rada na sebi da bi shvatili da je svaki problem na putu prilika da rasteš, pokažeš svoje znanje i sposobnosti te budeš bolja i jača osoba.

Treba dobro sazrijeti, da u trenucima kada naiđeš na problem ne počneš širiti negativnosti, u mislima i riječima već mirno to prihvatiš kao mogućnost koja će ti pokazati jedan novi smjer života kojega nisi primjećivao kada ti je sve dobro išlo. Problem će letvicu tvojih iskustava podići na veću razinu tako da jednoga dana iz dalje vremenske perspketive postaneš zahvalan za to što si prošao jer si od života osjetio i doživio nešto što nikako drugačije ne bi osjetio.

Koliko je odnosa koje smo zauvijek prekinuli, iako je bilo šanse njihovog, ne samo oporavka, nego i produbljenja samo zato što ih nismo sagledali kao izazov, izazov da se malo bolje upoznamo, izazov da shvatimo da smo u bitnim stvarima zapravo isti, izazov da svoj ego stavimo na mjesto tamo gdje pripada i ne dopuštamo mu da kroji bitne stvari našeg života. Ali nismo imali takvu unutarnju perspekitvu.

Da bismo svladali umijeće pretvaranja problema u izazove trebamo mijenjati stav, mijenjati svoj pogled na svijet, a to je ona najdublja promjena, promjena koja trese sve unutar nas, i nakon koje više nismo isti. Nekada nas sam život dovede u takvu situaciju, gurne nas na pod, baci nas u slijepu ulicu tako da nemamo izbora drugo nego mijenjati se, no nekada smo mi oni koji trebamo izabrati. Na nama je, sve je na nama!

Mario Žuvela

Prijatelj vašeg uspjeha