Želite li biti uspješni – usredotočite se na pozitivno!

Kada se ujutro probudite imate pred sobom dvije opcije: žaliti se našto što vam nedostaje ili biti zahvalni što ste se uopće probudili. Vaš izbor određuje vašu budućnost.

Mnogi ljudi tijekom dana izražavaju nezadovoljstvo zbog nečega što drugi imaju, a oni nemaju. Njihov život tako postaje pakao. Usmjeruju se samo na ono što nemaju i čini im se da su toliko uskraćeni u životu da njihov život nema smisla. Što god da rade misao ih vodi prema onome što nemaju.

S druge strane postoje ljudi koji vide ono s čime su obdareni. Može se raditi o „najobičnijoj“ sitnici. Zahvalni su što mogu vidjeti, čuti, mirisati, dodirnuti, voljeti ili nešto slično. Na taj način doživljavaju život kao neki dar. Osjećaji koji prate to razmišljanje daju životu neopisivu ljepotu i smisao. Što je najvažnije od svega svako od nas ima mogućnost odabira strane na kojoj će se naći.

Želite li izabrati svakodnevni raj ili svakodenvni pakao? Najbolje svoje rezultate možete ostvarivati samo u ambijentu u kojem ste usredotočeni na pozitivno. Ukoliko sve vidite negativnim jedino što možete je razarati. No da biste se usredotočili na pozitivno morate pomaknuti pogled od sebe. Kada vidite koliko ljudi svakoga dana živi u bijedi i siromaštvu, ostavljeni i bolesni, obespravljeni i izmučeni tek tada možete shvatiti koliko ste blagoslovljeni. Zato je jedina formula pozitivnog razmišljanja usmjerenost na druge. Kada shvatite da niste sami i da imate mnogo čega dati drugome počinjete se usmjeravati na ono pozitivno i to u vama počinje rasti. Što se više usmjerujete na pozitivno više zahvaljujete, a što više zahvaljujete više ste usmjereni na pozitivno. To je jedini izlazak iz začaranog kruga pakla negativnosti.

Mnogi ljudi ne cijene ono što imaju sve dok to ne izgube. Zašto se opeći na vatri i trpiti posljedice kada već sada znate da je vruća. Razmišljate unaprijed i razmišljajte pozitivno. Samo na taj način shvatit ćete koliko ste blagoslovljeni. Perspektiva života otvara se onda kada vidite što vam je sve dano. Svako stvorenje dar je vama, i vi ste dar svima drugima. Živite život zahvalni za tu međusobnu darovanost.

Mario Žuvela

Prijatelj vašeg uspjeha