Kroz život čovjek nauči da postati čovjek nije lako!

Nije čovjek svaki koji ima izgled ljudskog bića, mnogo toga može zavarati, lijepi izgled, uglađeno ponašanje, markirano odijelo.

Duša je ono što čini čovjeka. Ali nekada se i to dade zaglumiti. Bar na neko vrijeme, jer istina brzo ispliva. Pretvaraju se ljudi da sa zanimanjem slušaju a misle o tko zna čemu, ispričaju ti neku priču a ti se ponadaš da je to iskrena ispovijest njihovog života, a ono sve laž do laži. Toliko dobri lašci da povjeruješ u sve do zadnje riječi.

Ima ih koji će se pokazati velikodušni i reći da su spremni udijeliti neku pomoć, ali prije toga gledaju da li su sve kamere upaljene, svi mediji prisutni, i svi novinari spremni zabilježiti taj trenutak. Kada su svi ti uvjeti ispunjeni sa smiješkom na licu svečano će predati ono što su možda i sami od nekoga uzeli. Mnogo toga može zavarati i osjeti to čovjek kada shvati kolika je velika razlika između ljudi koji prolaze kroz njegov život.

Duša je ono što čini čovjeka, iskrenost i toplina, nježnost i blizina. Kad u nekom pronađeš istinski oslonac i shvatiš da je ta osoba za tebe spremna sve učiniti, sve u onom pozitivnom smislu. Kada vidiš da pred nekom osobom ne moraš birati riječi, već i da šutnja među vama mnogo govori.  Duša je ono što čini čovjeka, spremnost da se bude ono što jest, bez maske na licu i također i odluka da se drugoga prihvati kakav god i on jest.

Nauči čovjek kroz život mnogo toga, nauči promatrati ljude, nauči razlikovati ljude, ali nauči da i sam treba tek postati čovjek. Ne ide to samo s rođenjem, ne ide to po prezimenu ili porijeklu. Treba riješiti prvo stvari u sebi da bi se riješilo odnose s drugima. Kroz život nauči čovjek da postati čovjek nije lako ali da je to jedini način na koji se može otkriti ona prava istinska životna sreća i osjetiti cijela onu lepeza prekrasnih misli, osjećaja i iskustava. Shvati tada što je duša.

Mario Žuvela

Prijatelj vašeg uspjeha