Život osobe je u njezinim rukama

Životno je umijeće, prema Wilhelmu Schmidu, stvarni postupak sa sobom i nalazi se u rukama svakoga pojedinca. Nije oblik terapije, ne »tretira« životna pitanja nego ih objašnjava, daje operativna objašnjenja koja omogućuju život, nudi razgovor i orijentaciju, ostavlja odgovornost kod onoga koji svoj život živi i ne ostavlja ga samoga pri njegovim pitanjima. Poticanje je važnije nego konkretno savjetovanje.

Prema tom autoru, čovjek treba imati svoju filozofiju života, uvide i principe, vlastito shvaćanje, osnovni stav, svoju životnu istinu i na njoj graditi svoj život. To je filozofija brige za sebe, postupanja sa sobom, osnova za postupanje s drugima i brige za druge, razumijevanje sebe. Kritički stav prema sebi, drugima i međusobnim odnosima ne smije ispustiti iz vida mogućnosti promjene i poboljšanja. Kritika zbog kritike ne vrijedi ako nije obzirna, fleksibilna, relativna. Kritika kojoj nije cilj uništenje kritiziranog nego pomoć njemu privlačna je i uspješna.

Da bi čovjek uopće živio, mora raditi na sebi i svom životu. Životno umijeće je slobodan proces koji ga potiče da razmisli treba li se upustiti u vlastito oblikovanje života ili prepustiti »nečemu iznad sebe«, sudbini, Bogu ili nečemu ili nekomu pokraj sebe. Izbor tehnike životnog umijeća omogućuje čovjeku da iziđe na kraj sa stvarnošću i približi se sreći. Život je umjetničko djelo koje mora čovjek sam oblikovati, za što mu je potrebna sposobnost koju mora naučiti.

Čovjek može ući u odnos prema sebi, sumnjati u sebe, očajavati nad sobom, brinuti se o sebi, obratiti se sebi, tjeskobno brinuti za sebe. Da bi odnos prema sebi mogao svjesno izabrati, potreban je određen napor. Kvalitetno živjeti nije lako. Kvalitetu života treba održavati. To se naziva rad na sebi, uvid u sebe, briga o sebi. Ako ne radi na sebi, bez uvida u sebe i ako se ne brine za sebe, čovjek ide u sve lošiju varijantu sebe i svoga života. Hoće li mu biti u životu bolje ili lošije, ne ovisi samo o vanjskim okolnostima, slučajnosti i sudbini nego dobrim djelom o njemu samome. Sam je čovjek kovač svoje sreće, autor svoga života. Život mu nije gotov poklonjen, niti se sam održava. Čovjek ga mora oblikovati i ostvarivati. Sigurno je da to ne može sam. Treba tu i druge, odnose i komunikaciju s njima. Sve što mu za to treba to je u njemu, pokraj njega i iznad njega. Treba početi s onim u sebi, obratiti se onima pokraj sebe i zamoliti Onoga iznad sebe i prihvatiti se posla. Možda uspije!

Pavao Brajša, Izvor: Glas Koncila

Prijatelj vašeg uspjeha