ŽIVOTINJE NAS UČE KAKO DA BUDEMO LJUDI

 

Lav nikada ne koristi svoju snagu da bi ponizio druge.

Medvjedi ne diskriminiraju svoje mlade ako su ženskog spola.

Jedina razlika između pantera i leoparda je u njihovoj boji.

Kada dupin pronađe ranjenog dupina, on mu pomaže da nastavi da pliva.

Slonovi nikada ne napuštaju starije.

Kada se sretnu dva čopora gorila, oni uvijek izbjegnu sukob.

Prijatelj vašeg uspjeha