Život nam neprekidno šalje poruke!

Život nam neprekidno šalje poruke.

Kada ih ne osluškujemo, takve poruke postaju lekcije.

Kada ne naučimo takve lekcije, one postaju problemi.

Kada ne rješavamo svoje probleme, oni postaju krize.

Ako i dalje ništa ne poduzimamo, takve krize uzrokuju kaos u našem životu.

Počnimo primjećivati te poruke i započet će naš bolji i drugačiji život.

Patrick Williams

Prijatelj vašeg uspjeha