Da biste živjeli svoj san

Da biste živjeli svoj san – potrebno je da ne živite svoje izlike.

Da biste živjeli svoj san – potrebno je da ne živite svoja opravanja.

Da biste živjeli svoj san – potrebno da ne slušate one koji ga podcjenjuju

i shvatite ga ozbiljno, ozbiljno kao što i sami sebe shvaćate.

 

Da biste živjeli svoj san – potrebno je da više budete čovjek relanosti.

Potrebno je da imate prijatelja na kojeg se u svakoj prilici možete osloniti.

I onda kada više ne bude bilo isprike, izlike ili nekog opravdanja

vaš put će završati na vašem cilju – vašem ostvarenom snu.

Mario Žuvela

Prijatelj vašeg uspjeha