Rudyard Kipling: Različiti ste od svega oko sebe!

Posrnut ćete, ali nećete pasti; a ako se i desi da padnete, nećete se povrijediti nego ćete, čim se pridignete, produžiti mirno i hrabro svoj put.

Različiti ste od svega oko sebe, sve vam prijeti i sve vas ugrožava, ali vam se ne može ništa zlo i nepopravljivo desiti, jer u vama od začetka vašeg živi skrivena i neuništiva iskra životne radosti koja je moćnija od svega što vas okružuje. Samo ćete cijelog vijeka, sve do posljednjeg daha, patiti zbog svog neprirodnog položaja u svijetu u koji ste bačeni.

Tako se može reći da vam je, kroz sve mijene i obrte dugog života, dvoje obezbijeđeno i osigurano: duga patnja i sigurna pobjeda.

Rudyard Kipling

Prijatelj vašeg uspjeha