Kako slomiti negativne navike?

Psiholozi govore da je devedeset posto našega ponašanja uvjetovano navikama. No što ako su mnoge od njih negativne?

Kamo to vodi naš život? Jasno je da se prije svega mora pojaviti naša želja za promjenom. Donosimo neka načela promjene negativnih navika.

1. Shvatite posljedice koju te navike imaju na vaš život.

2. Postavite širu perspektivu života. Odredite budućnost kakvu želite imati.

3. Shvatite da 99 posto snage za borbu nije dovoljno, potrebna je sva snaga.

4. Pronađite ljepotu života u malim stvarima.

5. Istaknite pozitivne navike. Dajte im više prostora i vremena u životu.

6. Mjerite pomak prema naprijed. Samo tako ćete znati da napredujete.

7. Nagradite se za svaki mali uspjeh kojega postignete.

8. Prihvatite vrijeme stagnacije i nazadovanja kao normalni dio života.

9. Tražite pomoć od drugih. Podrška drugih je najznačajnija snaga.

10. Ne čekajte idealan dan za promjenu, jedini dan koji postoji jest danas.

Warren Buffett jednom rekao: Lanci navike su previše laki da se osjete sve dok ne postanu preteški da se pokidaju. Čemu više čekati?

Mario Žuvela

Prijatelj vašeg uspjeha