Koliko ćeš daleko dogurati u životu?

 

Koliko ćeš daleko dogurati u životu zavisi od toga koliko si

nježan prema mladima,

suosjećajan prema starima,

solidaran prema ambicioznima i

tolerantan prema slabima i jakima.

Jer, kada se jednog dana u starosti osvrneš iza sebe, shvatit ćeš da si sve ovo bio u životu.

George Washington Carver

Prijatelj vašeg uspjeha