Sedam prirodnih zakona ljubavi

Ljubav je sam svoj zakon. Dopustite da ljubav bude vaš upravljački princip. Kada ste u nedoumici, slušajte svoje srce. Ne dozvolite mentalnim konceptima, uvjerenjima ili pretpostavkama koje nisu zasnovane na ljubavi da određuju vaše ponašanje.

Zakon izvora. Vi ste izvor ljubavi. Ljubav u vama je snažna i vječna. Ne trebate da molite, kontrolirate ili da pravite kompromise da bi bili voljeni.

Zakon privlačnosti. Što se više fokusirate na ljubav i zahvalnost, više ćete biti okruženi ljubavlju. Ako kukate, okrivljujete ili ste opterećeni strahom, privući ćete druge koji su takođe potišteni, bijesni i uplašeni.

Zakon jedinstva. Ljubav ne poznaje granice ili ograničenja. Ljubav uključuje sve i svakoga. Pošto ljubav ne zauzima stav na taj se način izdiže iznad ljudskih podjela. Pronađite jedinstvo rješavanjem unutrašnjih konflikta pa nećete morati biti u zavadi s drugima.

Zakon istine. Neka vaš temelj bude istina o vašoj prirodi i o onome šta osjećate i mislite. Ranjivost koju pokažete otvara vrata empatiji i razumijevanju. Što se više istine podijeli s drugima, ljubav više raste.

Zakon svjesnosti. Ljubav je stanje svijesti koje je dostupno samo kada ste spremni da se odreknete svojih mehanizama odbrane. Zaštita je prepreka u ljubavi. Ljubav se ne može davati ili oduzimati već dijeliti. Vibraciju ljubavi u vama obično stimuliše neko ko je nosi s druge strane a dođe u kontakt s vama.

Zakon opraštanja. Ljudski je griješiti. Veoma mali broj ljudi je u stanju da voli savršeno. Oprostite sebi i drugima velikodušno i uvijek ćete dobiti drugu priliku. Više se fokusirajte na davanje nego na uzimanje i tako ćete morati mnogo manje da opraštate.

Dr. Deborah Anapol

Prijatelj vašeg uspjeha