Lav Tolstoj: Tražite dobro u ljudima!

Kad se na nekoga srdimo, obično tražimo opravdanje za svoju srdžbu i trudimo se da vidimo samo zlo u onome na koga se srdimo. I time pojačavamo svoju mržnju.

A treba sasvim obrnuto: što više se srdimo, tim pažljivije treba da tražimo sve što je dobro u onome na koga se srdimo; i ako nam pođe za rukom da nađemo dobra u tom čovjeku i da ga zavolimo, ne samo da ćemo oslabiti svoju srdžbu, nego ćemo osjetiti i osobitu radost.

Lav Nikolajević Tolstoj

Prijatelj vašeg uspjeha