U čemu se vidi snaga čovjeka

Snaga čovjeka se ne vidi u:

– širini njegovih ramena, već u širini njegovih ruku koje te obgrle,

– dubini njegovog glasa, več u nježnim riječima koje šapuće,

– broju prijatelja koje ima, već u tome koliko je dobar prijatelj sa svojom djecom,

– tome koliko ga poštuju na poslu, već koliko ga poštuju kod kuće,

– tome koliko jako udara, već koliko nježno dodiruje,

– maljama na grudima, već u njegovom srcu smještenom u njegovim grudima,

– tome koliko je žena volio, već koliko može biti iskren sa jednom ženom,

– teretu koji može podići, već u teretu koji nosi.

Izvor nepoznat

Prijatelj vašeg uspjeha