ŽIVJETI SADA I OVDJE

Pogledaj se. Mlad si. I bojiš se. Čega se bojiš?

Prestani biti paraliziran.

Prestani gutati svoje riječi.

Prestani misliti šta drugi ljudi misle.

Oblači ono što želiš.

Govori što hoćeš.

Slušaj muziku koju ti želiš slušati. Odvrni do daske i pleši uz nju.

Izađi vani po noći i provozaj se bez posebnog cilja.

Prestani čekati na petak popodne. Živi sada! Uradi što želiš sada.

Riskiraj. Izgovori tajnu. Jer, ovaj život tebi pripada.

Ako ne shvatiš da možeš raditi ono što želiš, nećeš shvatiti ni da nisi živio.

 

Prijatelj vašeg uspjeha