5 NAČELA USPJEHA – 1. DIO

 

Iskoristi današnji dan tako da živiš ovih pet načela uspjeha i vidjet ćeš kako će se tvoj život nakon nekog vremena postepeno promijeniti. Iako su ovo samo misli, one će postati pokretači tvojih djela, tvoja djela će se pretvoriti u pozitivne navike, a tvoje navike izgradit će novi karakter. Taj karakter će biti tvoja nova sudbina, budućnost koju si sam sagradio. Ne čekaj, živi puni život već danas.

1. Ničega se u životu ne treba bojati. Treba samo razumjeti.

2. Razum nema drugih ograničenja osim onih koja mu sami nametnemo.

3. Tajna životnog uspjeha leži u spremnosti čovjeka da prihvati priliku kada se ona pojavi.

4. Bogatstvo ne odgovara na poziv željama, ono odgovara samo na definitivne planove, potpomognute žarkom željom, putem stalne upornosti.

5. Ne postoje prepreke. To su koraci na putu do uspjeha.

 

Prijatelj vašeg uspjeha