Kako da vas ljudi shvate ozbiljno?

1. Pustite ljude da pričaju o sebi.

2. Obucite se u skladu sa svojom ulogom.

3. Usavršite rukovanje.

4. Zauzmite autoritativni stav.

5. Uvijek budite upućeni šta se događa u svijetu.

6. Budite štreber – budite nevjerovatno pripremljeni.

7. Pričajte ljudima priče – brojke su impresivne, ali nisu dovoljno zanimljive da biste se povezali sa njima.

8. Pazite na ton kojim govorite.

9. Imajte samopouzdanja, ali ostanite skromni.

www.entrepreneur.com/

Prijatelj vašeg uspjeha