7 ŽIVOTNIH SAVJETA – 5.DIO

1. Život uvijek ne nudi najljepša izdanja, ali je ipak veliki dar.

2. „Nemoguće” nije činjenica, već samo mišljenje.

3. Nikada ne misli o prošlosti, ona donosi suze. Ne misli ni o budućnosti, ona donosi strahove. Živi ovaj trenutak sa osmijehom. Bez razmišljanja o tome šta je bilo i što će biti.

4. Onaj koji daruje istinski živi, a ne onaj koji samo traži za sebe.

5. Tko se čuva razočaranja, sakriva se pred životom.

6. Prava čovjekova vrijednost ne zavisi od snage njegovog razuma, već od snage njegove volje.

7. Najbolji način da svaki dan započnete dobro je sljedeći: Pri buđenju mislite na to koga biste toga dana mogli obradovati.

 

Prijatelj vašeg uspjeha