Obostrano dobitničko razmišljanje

Prema Stephenu Coveyu, win-win (dobitak-dobitak) metoda u međusobnom dogovaranju nije tehnika nego cjelovita filozofija ljudskih interakcija, stav traženja koristi, zadovoljstva i podnošljivosti s obje strane, život kao polje kooperacije, paradigma prema kojoj ima dovoljno za sve. Uspjeh jedne strane ne množe ići na račun ili uz isključivanje druge strane.

Dobitak-gubitak paradigma: »Kada ti dobivaš, ja gubim!« ili »Ja dobivam što želim, a ti ne!«, onemogućuje kooperaciju. To je paradigma bezobzirnosti prema drugima.

U međuzavisnom realitetu je jedina mogućnost preživljavanja, jedina prava alternativa dobitak/dobitak opcija! Na dužu prugu ili obje strane dobivaju ili obje strane gube.

Win–win (pobjeda–pobjeda, dobitak–dobitak) karakter ima jasno identificirane vlastite vrijednosti, na njima organiziran život i djelovanje: daje smislena obećanja i održavanje obveza. Njegovo je obilježje ravnoteža između smionosti i obzira; izražavanje vlastitih osjećaja i uvjerenja s isto toliko smionosti koliko i obzira prema osjećajima i stavovima drugih. Samo zreo čovjek može slušati drugoga, uživljavajući se u njega razumjeti ga i s njime smiono konfrontirati.

Dobitak-dobitak odnosi se zasnivaju na međusobnom povjerenju. Imaju pozitivni odnosni konto. Bez međusobnog povjerenja manjka nam vjerodostojnost, otvoreno i recipročno učenje, komuniciranje i stvarna kreativnost. To je idealna odskočna daska za uspješnu sinergiju. Isključuje negativnu a uključuje pozitivnu, kooperativnu energiju

U primjeni te metode pregovaranja i razgovora dominiraju razumijevanje drugoga i uživljavajuće slušanje. Stephen Covey to formulira otprilike porukama: Najprije treba htjeti razumjeti druge da bi i nas drugi razumjeli! Svi mi želimo da nas drugi shvate, a sami se ne trudimo da i mi shvatimo njih! Slušati treba s namjerom razumjeti sugovornika! Potpuno razumijevanje je emocionalno i intelektualno!

Taj autor također upozorava da nije dovoljno samo registrirati izgovorene riječi nego o njima reflektirati i tako ih razumjeti. Slušati treba s ušima, očima, srcem. te s lijevom i desnom hemisferom mozga. Uživljavajuće slušanje je najvrednija uplata u glavnicu odnosnog konta. Uz fizičko najveća potreba čovjeka je psihičko preživljavanje, tj. biti shvaćen, potvrđen, voljen i priznat.

Bez drugih, sami ne možemo preživjeti, a s drugima na dugu prugu samo i jedino uz obostranu pobjedu, zadovoljstvo i sreću. Samo obostrani dobitak je stvarni dobitak, a sve je drugo, prije ili kasnije, obostrani gubitak!

Dr. Pavao Brajša

Prijatelj vašeg uspjeha