Tko nema krila i laktovima se služi da poleti – misli o ambiciji

Tko nema krila i laktovima se služi da poleti.

Laurence Peter

Ambicija znade letjeti i puzati.

Edmund Burke

Treba znati postaviti granice vlastitoj ambiciji, ludost je željeti ono što se ne može imati.

Pindar

Nitko ne može napredovati kad se koleba između dviju stvari.

Epiktet

Oduvijek sam znao da želim postati netko, ali očito sam trebao biti malo određeniji.

Lily Tomlin

Motivacija nas tjera da počnemo, a navika nas tjera da idemo dalje.

Jim Ryun

Oni koji se penju stepenicama uspjeha nikad se ne žale da su ostali bez daha.

Eliar

Ciljajte visoko, ciljajte prema nečemu što će donijeti promjenu, a ne prema onome što je sigurno i što je lako napraviti.

Peter Drucker

Pohvale drugih ne služe ničemu osim da nas učine ambicioznima i oholima.

Don Bosco

Ambicija je zapravo pohlepa za moći.

Charles Caleb Colton

Prilika je sklona samo onima koji joj udvaraju.

Charles Nicolle

Neki ljudi slijede svoje snove, a neki ih love i onda batinama natjeraju na poslušnost.

Neil Kendall

Nikada ne kažem da će biti lako, no uvijek kažem da se isplati.

Mae West

Lift do uspjeha je u kvaru. Morat ćete se popeti do njega stepenicu po stepenicu.

Joe Girard

Bez entuzijazma ne možete dobiti nijednu važnu bitku.

John Lord O’Brian

Svatko ima jednake mogućnosti da bude onoliko velik koliko to želi.

Jeremy Collier

Prijatelj vašeg uspjeha